V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN

Mamy przyjemność wziąć udział w V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN
organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Przedstawimy wyniki trzech, niezależnych projektów, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie technik satelitarnych w gospodarce leśnej:

GECCO
Projekt finansowany przez ESA w ramach inicjatywy zwanej Plan for European Cooperating States (PECS).

Obserwacje Ziemi dla Partnerstwa Wschodniego
Projekt finansowany przez ESA. Stanowił część szerszej inicjatywy – Obserwacje Ziemi dla Zrównoważonego Rozwoju – skierowanej do krajów Europy Wschodniej.

Geo4IRBM (Geoinformational Suport for Integrated River Basin Management).
Projekt finansowany przez ESA w ramach PLIIS. Realizowany na terenie Indonezji we współpracy z lokalnymi organizacjami oraz Azjatyckim Bankiem Rozwoju.