Aerostat na uwięzi jako narzędzie obrazowania i monitoringu

We współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, oraz firmą ADAPTRONICA Sp. z o.o. przystępujemy do realizacji projektu badawczego NCBiR, TANGO 4 pt. Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielotematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT). W wyniku projektu opracowany zostanie wszechstronny system teledetekcyjnego obrazowania wielospektralnego z wykorzystaniem ultralekkiego aerostatu na uwięzi. Przeznaczony ma on być głównie do zastosowań rolniczych, jednakże rozpatrujemy również…

Projekt Gyroscan zrealizowany

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu realizacji projektu GyroScan zrealizowanego w ramach II konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody (DSS – Decision Support System) określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Wyniki niniejszego projektu są uzupełnieniem zadań realizowanych w ramach projektu Advances Sustainable Agriculture Production (ASAP) finansowanego z funduszy Europejskiej Agencji…

Projekt GECCO na potrzeby zarządzania kryzysowego

Zintegrowane środowisko geoinformacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań. Celem projektu GECCO jest praktyczne zademonstrowanie użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa możliwości wykorzystywania w ich działaniach danych satelitarnych, informacji geoprzestrzennych oraz danych cyfrowych. Główne zadanie projektu to stworzenie wspólnego Środowiska Geoinformacji Kryzysowej, zapewniającego dostęp do informacji pochodzących z danych satelitarnych i innych informacji geoprzestrzennych istotnych dla zarządzania kryzysowego oraz pozwalającego na ich wymianę i informowanie na ich…

Eksploracja źródeł Amazonki z KOMPSAT-2

„Gratuluję bohaterom ostatniego odkrycia geograficznego naszych czasów. Z przyjemnością wyrażam moje uznanie dla pracy jaką wykonała Pana ekipa badawcza, oraz wspaniałego wkładu, jaki przyniosła naszemu krajowi. Przyczynienie się do poznania największej rzeki świata Amazonki jest cennym dziełem, które będzie docenione przez nasz naród” – tymi słowami uhonorował Ricardo Marquez Flores, Pierwszy Wiceprezydent Republik Peru, pana Jacka Pałkiewicza, znanego podróżnika i europejski…