GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

Laboratorium Teledetekcji i Geoinformatyki
ul. Zygmunta Pawlaczyka 38N,
02-790 Warszawa

e-mail: office@geosystems.pl

Dane rejestrowe Spółki:

NIP: 521-10-18-100
REGON: 011148872,
kapitał zakładowy 105 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000056371

Formularz kontaktowy


Rachunek bankowy: 26 1750 0009 0000 0000 1034 8072, Raiffeisen Bank Polska SA