Ortofotomapa satelitarna Polski 5m | GEOSYSTEMS Polska
Ortofoto

Ortofotomapa Polski

Jednorodna archiwalna ortofotomapa satelitarna Polski w barwach rzeczywistych o rozdzielczości terenowej 5 metrów.

Zasób ten wykonany został z zobrazowań indyjskiego satelity IRS-P6 Resourcesat.

Opracowana została na podstawie bezchmurnych i dopasowanych radiometrycznie obrazów IRS-P6 zortorektyfikowanych z wysoką dokładnością geometryczną oraz połączonych w jedną spójną ortomozaikę.

Wysoka rozdzielczość oraz dokładność przetworzenia, w połączeniu z cechą homogeniczności dla całego obszaru pokrycia, czyni z tego zasobu wartościowe źródło danych dla opracowań w skalach 1: 25 000 oraz mniejszych. Aktualność danych to lata 2006-2007.

To pierwszy produkt na rynku umożliwiający spójne, szczegółowe analizy przestrzenne dla dowolnie dużych obszarów w granicach kraju. Pokrycie dla Polski stanowi część zasobu tworzonego dla Europy, co jest istotne przy realizacji projektów transgranicznych.

Ortofotomapa Polski 5m to innowacyjne narzędzie pozwalające na podejmowanie trafnych, opartych na wiedzy decyzji w wielu dziedzinach gospodarki oraz administracji.


To doskonały materiał do wieloczasowych analiz zmian przestrzennych wszelkiego typu!

Ortofotomapa Polski 5m | GEOSYSTEMS Polska