Projekt GECCO na potrzeby zarządzania kryzysowego

Zintegrowane środowisko geoinformacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji działań.

Celem projektu GECCO jest praktyczne zademonstrowanie użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa możliwości wykorzystywania w ich działaniach danych satelitarnych, informacji geoprzestrzennych oraz danych cyfrowych. Główne zadanie projektu to stworzenie wspólnego Środowiska Geoinformacji Kryzysowej, zapewniającego dostęp do informacji pochodzących z danych satelitarnych i innych informacji geoprzestrzennych istotnych dla zarządzania kryzysowego oraz pozwalającego na ich wymianę i informowanie na ich podstawie ludności o zagrożeniach.

GECCO: space-derived GEoinformation for Crisis management and COordination

W ramach projektu powstanie platforma geoinformacyjna obejmująca trzy komponenty: profesjonalny portal mapowy zapewniający dostęp uprawnionym osobom (służbom i instytucjom zarządzania kryzysowego) do informacji pochodzących z danych satelitarnych i innych informacji geoprzestrzennych (np. analizy przestrzenne, wyniki modelowania, symulacje), portal dla ludności udostępniający publicznie wybrane informacje kryzysowe oraz aplikację mobilną umożliwiającą dystrybucję ostrzeżeń dla wybranych przez użytkownika obszarów.

Projekt finansowany w ramach programu PECS (Plan for European Cooperating States) poprzez Europejską Agencję Kosmiczną.