Dane przestrzenne GIS

GEOSYSTEMS Polska oferuje dane przestrzenne stanowiące wektorowy podkład mapowy oraz wszechstronne źródło informacji o obszarze Polski.

Zasób danych przestrzennych tworzony był od początku istnienia firmy GEOSYSTEMS Polska, uzupełniany i aktualizowany na podstawie zobrazowań satelitarnych i fotogrametrycznych, również w oparciu o pomiary terenowe. Szczegółowość i dokładność tych danych odpowiada opracowaniom kartograficznym w skali 1:5 000 dla miast a poza miastami – 1:20 000. Z biegiem czasu profil usług firmy zmodyfikował się i obecnie nie wszystkie bazy danych aktualizujemy.