Geoinformatyka | GEOSYSTEMS Polska
Trimble eCognition | Obiektowa klasyfikacja obrazów
GeoBalon | Aerostat obrazujący
Dane przestrzenne | Budynki 3D
GEOSYSTEMS Polska

GEOSYSTEMS Polska

Firma geoinformatyczna obecna na rynku od niemal 30 lat. Zdjęcia satelitarne, fotogrametria BSP, analizy geograficzne oraz wyszukiwanie lokalizacji dla biznesu. Oferujemy know-how wsparte bogatym zasobem wektorowych i rastrowych danych przestrzennych GIS. Witaj na naszej stronie!

eCognition
Trimble logo
eCognition

Specjalistyczne oprogramowanie do ekstrakcji danych jakościowych z obrazów lotniczych i satelitarnych oraz automatyzacji analiz danych geoprzestrzennych. Możliwości są nieskończone.

GeoBalon
GeoBalon

Aerostat na uwięzi jako wszechstronna platforma obserwacji obrazowych. Teledetekcja wielospektralna dla rolnictwa. Obrazowania termalne, nocny monitoring FLIR, obserwacje wieloczasowe i wiele innych zastosowań.

Dane przestrzenne
Dane przestrzenne

Posiadamy rozbudowany zasób danych geograficznych GIS dla obszaru całej Polski. Bazy danych wektorowych, numeryczne modele terenu, dane o pokryciu terenu oraz ortofotomapy

previous arrow
next arrow

GEOSYSTEMS Polska działa nieprzerwanie od 1995 roku, posiadając kluczowy wkład w rozwój geoinformatyki w Polsce.

Nasze kompetencje to szeroko rozumiana informacja przestrzenna: technologie jej pozyskiwania, przetwarzania, analizy oraz prezentacji. Wykonujemy prace badawczo-rozwojowe oraz świadczymy usługi w zakresie zastosowań teledetekcji, fotogrametrii oraz systemów informacji geograficznej GIS.

Jesteśmy dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do analizy danych obrazowych Trimble eCognition®. Współpracujemy z dostawcami obrazowych danych satelitarnych, zarówno optycznych jak i radarowych.

Realizujemy projekty z zakresu wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do monitoringu obrazowego. Opracowujemy również geograficzne aplikacje webowe.

Geoinformatyka | GEOSYSTEMS Polska

Realizujemy projekty naukowo-badawcze

Od lat uczestniczymy w projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych zarówno przez polskie instytucje oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, jak i w projektach międzynarodowych. Obszary naszych zainteresowań badawczych to:

  • ochrona środowiska
  • zarządzanie kryzysowe
  • planowanie przestrzenne
  • geomarketing
  • rolnictwo
  • turystyka

Tworzymy bazy danych GIS

Opracowujemy geograficzne bazy danych zasobów przyrodniczych, infrastruktury oraz użytkowania terenu. Posiadamy w zasobie numeryczne modele terenu dla obszaru całego kraju, jak również bazy danych wysokości budynków w obszarach miejskich.

Geoinformatyka to analizy przestrzenne

Analizy widoczności, propagacji, bliskości oraz inne analizy GIS. Wieloczasowe analizy zmian terenu, jego formy, pokrycia oraz użytkowania. Wyszukiwanie lokalizacji dla biznesu i usług.

Dostarczamy zobrazowania satelitarne oraz technologie ich przetwarzania

Udostępniamy dane obrazowe różnych operatorów, jesteśmy również dystrybutorem i partnerem technologicznym wiodących producentów oprogramowania geoinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania i analizy danych obrazowych: ERDAS®, HEXAGON®, Trimble® eCognition.

Logotypy partnerów GEOSYSTEMS Polska
AskWhere innowacyjna aplikacja do wyszukiwania destynacji turystycznych w Europie
AskWhere
AskWhere logo

Innowacyjna aplikacja on-line do wyszukiwania destynacji turystycznych w Europie i planowania podróży

Naszą misją jest realizacja śmiałych, innowacyjnych rozwiązań geomatycznych poprawiających rentowność przedsięwzięć biznesowych, bezpieczeństwo publiczne oraz ograniczających niekorzystny wpływ gospodarki człowieka na środowisko

We współpracy z instytutami naukowymi, szkołami wyższymi, administracją oraz innymi firmami szukamy nowych zastosowań informacji przestrzennej, obserwacji i pozycjonowania satelitarnego. Staramy się też promować techniki ich użycia.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane wdrożeniem technologii geoinformatycznych!


Ostatnie aktualności:


Wydarzenia

Nowa identyfikacja wizualna GEOSYSTEMS Polska

Zmieniamy wizerunek: nowe GEOSYSTEMS Polska! W obliczu wyzwań współczesnego świata geoinformatyki nadszedł czas, abyśmy wzięli pod lupę przeszłość, odważnie spojrzeli w przyszłość i podjęli krok w kierunku nowej tożsamości naszej firmy. Zmiany zaczynamy od logotypu, którego celem jest odzwierciedlenie naszej nieustannej ewolucji,…

Oprogramowanie

Zimowe promocje

Zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej skierowanej do istniejących oraz nowych użytkowników oprogramowania Trimble eCognition®. Akcja promocyjna obejmuje również część z naszych archiwalnych zasobów geoinformatycznych. Wysokiej jakości dane GIS dla całego obszaru Polski w niezwykle atrakcyjnych cenach. Promocja trwa do 31.12.2023.

Projekty

Aerostat obrazujący – końcowe testy operacyjne

23 maja br. na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie nad Wisłą zespół złożony ze specjalistów GEOSYSTEMS Polska, IPPT PAN, Adaptronica Sp. z o.o., Drony.pl przeprowadził testy operacyjne aerostatu na uwięzi, wyposażonego w specjalistyczny system obrazowania. Projekt realizujemy w ramach programu badawczego NCBiR, TANGO…