Dane wektorowe GIS | GEOSYSTEMS Polska
Dane wektorowe GIS

Dane wektorowe GIS

Oferujemy bazy danych przestrzennych stanowiące wektorowy podkład mapowy obejmujący zasięgiem obszar całego kraju.

Wektorowe bazy danych GIS są naszym produktem autorskim, znajdującym wiele zastosowań, m.in. w najpopularniejszym na polskim rynku systemie satelitarnej nawigacji samochodowej AutoMapa® i portalu mapowym Targeo®.

Nasze bazy danych wektorowych wykorzystywane są w działaniach związanych z geomarketingiem, planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, projektowaniem i utrzymaniem obiektów infrastruktury, a także w wielu innych dziedzinach.

Dane wektorowe GIS służą do reprezentowania dyskretnych obiektów o wyraźnych granicami. Bardzo ważną cechą tego typu danych jest powiązanie obiektu geometrycznego (punktu, linii lub poligonu) z informacją o atrybutach znajdującą się połączonej w tabeli atrybutów. Każdy wiersz reprezentuje tu pojedynczy obiekt na mapie, a kolumny opisują jego atrybuty.

Dane wektorowe oferujemy w postaci plików shapefile lub geobaz. Bazy tworzyliśmy w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992 i terytorialnie obejmują one obszar całej Polski.

Dane wektorowe GIS na indywidualne potrzeby

W odpowiedzi na potrzeby klientów, możliwa jest konwersja naszych baz danych GIS do właściwie dowolnego formatu przestrzennych baz wektorowych. Dowolny jest także układ współrzędnych, w jakim baza zostanie dostarczona. Każda z opisanych powyżej warstw może stanowić niezależny produkt. Dostosowaniu podlegają także atrybuty poszczególnych warstw, których selekcja każdorazowo konsultowana jest z zamawiającym. Wybór obiektów konkretnej kategorii w ramach warstw również pozwala na adaptację produktu do indywidualnych wymagań.

Mapa sieci drogowej

Obejmuje drogi numerowane, ulice w miastach, drogi utwardzone i gruntowe. Warstwa zawiera rozbudowaną tabelę blisko 40 atrybutów. Jest bazą przystosowaną do analiz sieciowych wyposażoną we wszystkie informacje niezbędne do wytyczania tras i routing’u.

Mapa sieci kolejowej

Z podstawową informacją o kategorii trasy (jednotorowa, dwutorowa, wielotorowa, zelektryfikowana, wąskotorowa).

Mapa podziału administracyjnego

Z aktualnością na dzień zamówienia w trzystopniowym podziale: województwa, powiaty, gminy (dzielnice) z pełną informacją tabelaryczną dla każdego stopnia podziału.

Baza danych miejscowości

Zawiera, poza ich położeniem geograficznym, także bogatą informację tabelaryczną, taką jak kod statystyczny, kategorię i populację. Baza obejmuje ponad 90 000 miejscowości.

Punkty adresowe

To najdokładniejsza baza danych adresowych w Polsce. Obejmuje ona kompletną informację adresową w miastach. Adres przypisany jest do punktu – rzeczywistej lokalizacji budynku a nie do zakresu numeracyjnego. Istnieje możliwość wykonania usługi geokodowania na podstawie bazy adresowej.

Baza kodów pocztowych

Przedstawiona w formie zasięgów (poligonów) i w postaci punktów prezentujących środki ciężkości poligonów stref kodów pocztowych.

Sieć hydrograficzna

Poligonowa oraz liniowa reprezentacja cieków i zbiorników wodnych z atrybutem nazwy. Opracowana na podstawie map topograficznych, jest od wielu lat uszczegóławiana na podstawie zobrazowań satelitarnych i zdjęć lotniczych.

Brak na liście tego, czego szukasz? Zapytaj o inne dane wektorowe GIS, posiadamy szereg zasobów nie wymienionych tutaj, lub opracujemy je dla Ciebie.