Polityka prywatności

Postanowienia ogólne.

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej geosystems.pl jest firma Geosystems Polska, adres doręczeń: ul. Zygmunta Pawlaczyka 38N, 02-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000005637, NIP: 521-10-18-100, REGON: 011148872, o wysokości kapitału zakładowego 105 000 PLN.  Adres poczty elektronicznej: office@geosystems.pl.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. 

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres IP komputera

Cel przetwarzania i podstawa prawna.

  1. Celem przetwarzania Państwa danych jest podjęcie kontaktu, prezentacja i przekazanie oferty drogą elektroniczną lub udzielenie dostępu do wybranych usług.
  2. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się w całości z niniejszą polityką prywatności.
  3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Można skontaktować się z nami pod adresem  office@geosystems.pl   i zwrócić się z prośbą o usunięcie takich informacji z naszej bazy danych.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony geosystems.pl w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Do analizy trendów, zarządzania witryną, monitorowania ruchu użytkowników w witrynie oraz zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości korzystamy z plików cookie i podobnych technologii.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak wynika to zapisu umowy, a po tym czasie przez okres objęty gwarancją/ przez okres przedawnienia roszczeń.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu gdy zgoda zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Komentarze

Nie stosujemy mechanizmów komentowania na stronie.

Osadzone treści z innych witryn i ciasteczka

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Czy przesyłamy dane

Nie udostępniamy stronom trzecim zgromadzonych w naszej bazie danych osobowych.