Baza wiedzy GIS | Archiwum Konferencji GEOSYSTEMS
Konferencje

Baza wiedzy GIS

Archiwum Konferencji Naukowych GEOSYSTEMS Polska

Konferencje naukowo-techniczne organizowane przez naszą firmę pełniły misję panelu wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi, producentami i usługodawcami oraz konsumentami rozwiązań. Uczestnicy skupiali się na zagadnieniach z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i zastosowań informacji przestrzennej.

Konferencje były organizowane przez GEOSYSTEMS Polska oraz Wojskową Akademię Techniczną corocznie w latach 2006-2010, skupiając szerokie środowisko krajowej geoinformatyki. Materiał zebrany w formie prezentacji uczestników ze wszystkich edycji to swoista baza wiedzy GIS, teledetekcji, fotogrametrii oraz wielu dziedzin pokrewnych.

Baza wiedzy GIS obejmuje następujące zagadnienia:

 • nowe, istniejące i planowane źródła informacji przestrzennej,
 • dostawcy oraz bazy danych obrazowych,
 • klasyfikacja zobrazowań satelitarnych,
 • wysokorozdzielcze dane satelitarne w rozpoznaniu wojskowym,
 • systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym,
 • integracja systemów GIS, interoperacyjność,
 • opracowania fotogrametryczne do zapewnienia bezpieczeństwa geograficznego miast i ważnych obiektów strategicznych,
 • sposoby prezentacji danych wektorowych i rastrowych,
 • analizy czasowo-przestrzenne,
 • analiza jakościowa danych przestrzennych i ich modeli,
 • rozwiązania sieciowe (networking).
Baza wiedzy GIS | GEOSYSTEMS Polska

Poniżej udostępniamy pełne archiwum konferencji. Mamy nadzieję, że zasób ten przydatny w szczególności studentom kierunków pokrewnych geografii, gospodarce przestrzennej i szeroko pojętej inżynierii geograficznej.

Wszystkie referaty prezentowane w czasie obrad ukazały się w czasopiśmie Systemy Logistyczne Wojsk. Referaty w języku angielskim ukazały się w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies.

Baza wiedzy GIS / Archiwum prezentacji

KNT_2010 – Applied ERDAS Solutions – Irmi Runkel

KNT_2010 – ERDAS – The Earth to Business Company – Iryna Wetzel

KNT_2010 – ERDAS Imagine 2010 i LPS 2010 – Rafal Dabrowski-Geosystems Polska

KNT_2010 – Imagine Radar Mapping – Piotr Koza

KNT_2010 – Integracja GIS i teledetekcji w projekcie LIMES – Klaudia Bielinska

KNT_2010 – Kompresja JPG obrazu sonarowego z uwzglednieniem zalozonego poziomu bledu – Mariusz Borawski

KNT_2010 – Metodyczne aspekty opracowania map dostepnosci czasowej z wykorzystaniem narzedzi GIS i teledetekcji – Elzbieta Bielecka, Anna Filipczak, Monika Perzanowska

KNT_2010 – Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowan cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokosci lotu dla misji Open Skies – Agata Orych

KNT_2010 – Model sredniego poziomu atmosfery w aspekcie kleski zywiolowej na Islandii – I Winnicki

KNT_2010 – Nowosci w oprogramowaniu eCognition firmy Definiens AG – Karol Paradowski

KNT_2010 – Okreslenie zakresu wykorzystania modeli stereoskopowych naziemnych zdjec cyfrowych – Bartlomiej Kraszewski

KNT_2010 – Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenow niedostepnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych – Rafal Dabrowski – WAT

KNT_2010 – Optoelektroniczne systemy monitorowania zagrozen – Zygmunt Mierczyk

KNT_2010 – Przetwarzanie danych przestrzennych z wykorzystaniem ERDAS IMAGINE oraz ERDAS APOLLO – Mariusz Madrawski

KNT_2010 – Przetwarzanie danych w srodowisku ERDAS IMAGINE 2010 – Agata Janowska.

KNT_2010 – Wykorzystanie transformacji falkowej do oceny spadku jakosci radiometrycznej w procesie mozaikowania ortofotomapy – Krystian Pyka.

KNT_2010 – Wysokorozdzielcze dane batymetryczne w analizie obrazow sonaru skanujacego – Natalia Ratuszniak.

KNT_2010 – Zastosowanie techniki HDR do obrazow pozyskiwanych z sektorowego sonaru skanujacego – Jaroslaw Du

KNT_2009 – Aktualne i Planowane Projekty w Obszarze GMES dla Potrzeb Bezpieczenstwa Unii Europejskiej – Bielinska K, Gorzynska M.

KNT_2009 – Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego – Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A.

KNT_2009 – ERDAS ADE Suite – Technical Overview – Wetzel I.

KNT_2009 – ERDAS APOLLO – Rzepka M.

KNT_2009 – ERDAS APOLLO 2009 How to Manage, Catalog, Share Raster & Vector Data – Debroux F.

KNT_2009 – ERDAS TITAN – Rzepka M.

KNT_2009 – Geometryczne Aspekty Przeksztalcen Zdjec Satelitarnych – Jasinski J, Kroszczynski K, Pietrek S, Winnicki J.

KNT_2009 – GSE FM – GMES Service Element Forest Monitoring – Polska Implementacja – Orlinska A.

KNT_2009 – IRS-P5 Cartosat-1 Stereo Pairs and the Generation of DEM – Saint-Guilhem B.

KNT_2009 – Klasyfikacja Konturow Znacznikow z Wykorzystaniem Miary Zmiennosci na Obrazie z Sonaru Sektorowego – Borawski M, Latuszynska A.

KNT_2009 – Naziemny Skaning Laserowy Obiektow Inzynieryjno-Drogowych – Kedzierski M, Fryskowska A, Wilinska M.

KNT_2009 – Nowe Sensory Lotnicze – Zastosowania w Koncernie Blom ASA – Hanemann K.

KNT_2009 – Potencjal Informacyjny Obrazu SPOT 5 na Przykladzie Ortofotomapy dla Obszaru Polski – Zdunek Z.

KNT_2009 – Praktyczne Wykorzystywanie Metod Geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie – Balazy R.

KNT_2009 – Prezentacja DigitalGlobe – Ziemba P.

KNT_2009 – Proces Przetwarzania Informacji Obrazowej a Mozliwosci Recepcyjne Oka – Neytchev P.

KNT_2009 – System Informacji Geograficznej i Techniki Obrazowania Satelitarnego w Zastosowaniu do Analizy i Wizualizacji Infrastruktur Krytycznych – Bruniecki K, Stepnowski A, Lubniewski Z, Kulawiak M, Buszke B.

KNT_2009 – Wybrane Problemy z Wyznaczaniem Zdolnosci Rozdzielczej Sensorow Wykorzystywanych w Ramach Misji Open Skies – Walczykowski P, Orych A.

KNT_2009 – Wykorzystanie Oprogramowania ERDAS do Opracowania Map Wielkoskalowych z Danych Satelitarnych – Kaczynski R.

KNT_2009 – Wykorzystanie Sonaru Skanujacego Wysokiej Czestotliwosci w Pozyskiwaniu Danych Obrazowych – Stateczny A.

KNT_2009 – Wyznaczanie Terenowej Zdolnosci Rozdzielczej Zobrazowan dla Potrzeb Traktatu Open Skies – Walczykowski P, Orych A, Jenerowicz A, Kawka K.

KNT_2006 – Multispektralny Zapis ADS40 i ALS50 – od Ortophoto do True Orthophoto – Hanemann K.

KNT_2006 – Nowe Spojrzenie na Cyfrowa Fotogrametrie Bliskiego Zasiegu – Malczewski A.

KNT_2006 – Omowienie Technologii Naziemnego Skaningu Laserowego oraz Praktycznych Aspektow Zastosowania Tej Technologii w Polskich Warunkach – Uchanski J, Falkowski P.

KNT_2006 – Operacyjne Wykorzystanie Zobrazowan Satelitarnych Wnioski z Demonstracji Technik Satelitarnych Astro+, Zegrze 2006 – Ryzenko J.

KNT_2006 – Opracowanie Ortofotomapy Satelitarnej z Uzyciem Zobrazowania QuickBird 2 – Zdunek Z.

KNT_2006 – Pierwsze w Polsce Zastosowanie Obrazowan ADS40 i ALS50 – Projekt Wroclaw 2005 – Dabrowski R, Zych J.

KNT_2006 – Polska Siec Radarow Meteorologicznych POLRAD – Tuszynska I.

KNT_2006 – Potencjal Wysokorozdzielczych Zobrazowan Ikonos oraz QuickBird dla Generowania Ortoobrazow – Ewiak I.

KNT_2006 – Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z Kinematycznych Pomiarow GPS – Fugurski M, Galuszkiewicz M, Kaminski P.

KNT_2006 – Rozpoznanie Obrazowe w Ramach Traktatu Open Skies – Debski W.

KNT_2006 – Turning Imagery Into Awareness – Defense Applications in Geospatial Imaging – Lobonc T.

KNT_2006 – Wykorzystanie Danych Wielospektralnych i Systemow Geoinformatycznych do Identyfikacji i Analizy Zagrozen Zanieczyszczenia Gleb Metalami – Zawadzka B, Stuczynski T, Jadczyszyn J.

KNT_2006 – Wykorzystanie Metody Przekrojow i Jej Wizualizacja Dla Celow Ochrony Przeciwpowodziowej Dolin Rzecznych – Stateczny A, Kozak M, Lagowski T.

KNT_2006 – Wykorzystanie Multispektralnych Analiz Satelitarnych w Precyzyjnej Identyfikacji Upraw Rolnych – Zdunek Z.

KNT_2006 – Wykorzystanie Satelitarnych i Lotniczych Danych Obrazowych w Rozpoznaniu Wojskowym – Jaroszuk R.

KNT_2006 – Wykorzystanie Zobrazowan Cyfrowych do Oceny Przejezdnosci Terenu – Paszkowski L.

KNT_2006 – Zastosowania Systemow Informacji Przestrzennej w Zarzadzaniu Kryzysowym – Sanecki J, Maj K.

KNT_2006 – Znaczenie Rozpoznania Obrazowego i Wykorzystanie Danych Obrazowych na Wspolczesnym Polu Walki – Dziewiatka H.

Baza wiedzy GIS w formie dokumentów PDF jest udostępniana na licencji CC BY-ND 4.0, zezwalającej na dowolne (w tym komercyjne) użycie za podaniem źródła, bez możliwości modyfikacji/adaptacji oryginału.