Trimble eCognition | Obiektowa klasyfikacja obrazów
eCognition
Trimble logo

eCognition

Zaawansowana klasyfikacja oraz interpretacja geograficznych danych obrazowych

Trimble eCognition® to innowacyjne oprogramowanie służące do ekstrakcji informacji jakościowej z obrazu, naśladujące zdolności poznawcze ludzkiego umysłu. Możliwości są nieskończone.

Trimble GeoSpatial® jest światowym liderem w dziedzinie zautomatyzowanych analiz geodanych obrazowych, którego skuteczność sprawdza się w dowolnej każdej skali, poczynając od wielkoskalowych zdjęć z drona, a kończąc na zobrazowaniach satelitarnych obejmujących całe kontynenty.

Oprogramowanie eCognition® pozwala na wydobycie informacji z geograficznych danych obrazowych na podstawie algorytmów nawiązujących do procesu ludzkiego postrzegania. Jest to tzw. analiza obiektowa, w której analizie podlegają obiekty wydzielone w procesie segmentacji obrazu. Poza radiometrycznymi, statystycznymi i geometrycznymi cechami obiektów, oprogramowanie pozwala na uwzględnienie w analizie obrazu relacji zachodzących między nimi.

Użytkownik dobiera szczegółowość segmentacji obrazu w zależności od typu danych wejściowych i przeznaczenia danych wynikowych. Posegmentowany obraz tworzy bazę obiektów i jest podstawą do przeprowadzenia klasyfikacji. Jej algorytm tworzony jest indywidualnie przez użytkownika w formie wygodnego drzewa decyzyjnego, intuicyjnie przedstawionego w GUI jako zbiór kroków całego workflow.

Atutem programu jest możliwość dołączenia do analiz innych danych, np. NMT/NMPT (DTM/DSM), istniejące warstwy wektorowe oraz uwzględnienie ich w drzewie decyzyjnym klasyfikacji.

Zaawansowane metody klasyfikacji oparte m.in. na sieciach neuronowych czynią z aplikacji niezastąpione narzędzie do analiz obrazów, których bardzo dokładne wyniki w łatwy sposób można zaimplementować w dowolnym środowisku GIS dzięki możliwości eksportu do postaci wektorowej.

Oprogramowanie Trimble eCognition® jest używane przez specjalistów GIS, ekspertów od teledetekcji oraz analityków danych na całym świecie do automatyzacji interpretacji obrazowych danych geoprzestrzennych i łatwego tworzenia warstw tematycznych.

Więcej informacji na stronie producenta.

Osoby lub instytucje zainteresowane nabyciem licencji oprogramowania prosimy o e-mail.