Projekt Gyroscan zrealizowany

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu realizacji projektu GyroScan zrealizowanego w ramach II konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Celem projektu było opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody (DSS – Decision Support System) określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego.

Wyniki niniejszego projektu są uzupełnieniem zadań realizowanych w ramach projektu Advances Sustainable Agriculture Production (ASAP) finansowanego z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Testowe pola uprawne pszenicy i kukurydzy zlokalizowane były na lubelszczyźnie i w województwie opolskim, natomiast łąki w środkowym odcinku rzeki Wieprz. Systemy pozyskiwania danych oparte zostały o analizę widma hiperspektralnego pokrywy roślinnej i gleby oraz analizę dwutlenku węgla i metanu w domenie spektroskopii optycznej CRDS z pokładu ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca.

Więcej o projekcie tutaj.