Aerostat na uwięzi jako narzędzie obrazowania i monitoringu

We współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, oraz firmą ADAPTRONICA Sp. z o.o. przystępujemy do realizacji projektu badawczego NCBiR, TANGO 4 pt. Aerostaty adaptacyjne, rozpięte na strukturze wsporczej SDT (Self Deployable Tensegrity), jako platformy do celów wielotematycznego monitoringu powierzchni Ziemi (Aero-SDT).

W wyniku projektu opracowany zostanie wszechstronny system teledetekcyjnego obrazowania wielospektralnego z wykorzystaniem ultralekkiego aerostatu na uwięzi. Przeznaczony ma on być głównie do zastosowań rolniczych, jednakże rozpatrujemy również inne obszary zastosowań, jak monitoring wizyjny dzienny lub nocny FLIR.

Termin realizacji projektu to czerwiec 2023.