Geo4IRBM

Geoinformational support for Integrated River Basins Management

Projekt Geo4IRBM był realizowany w konsorcjum trzech instytucji (GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. (lider), Topologic Consulting, Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme.

Celem projektu było szybkie opracowanie i dostarczenie określonych produktów i usług informacyjnych, które będą dalej wykorzystywane na potrzeby wsparcia zarządzania wybranymi zlewniami rzek (Cimanuk – zlewnia rzek Cisanggarung, Jawa Wschodnia, oraz zlewnia rzeki Jratunseluna, Środkowa Jawa). Obszar badań w projekcie został wstępnie zdefiniowany jako zlewnie wybranych rzek w zachodniej części wyspy Jawa w Indonezji. Założenia projektu zostały określone we współpracy z oddziałem Azjatyckiego Banku Rozwoju w Dżakarcie i odzwierciedlają wymagania końcowego użytkownika wyników projektu.

Wyspa Jawa (Indonezja) ze względu na swoje położenie w strefie tropikalnej i w obrębie pierścienia Pacyfiku ogień charakteryzuje się bardzo dynamicznym środowiskiem. Jego zmienność objawia się m.in. przez liczne deformacje powierzchni o różnej genezie wywołane przez trzęsienia ziemi, wulkany, osuwiska, czy też erozję gleby.

Projekt Geo4IRBM obejmował cztery obszary badawcze:

  • opracowanie map użytkowania gruntów i upraw,
  • monitoring wód powierzchniowych,
  • monitoring deformacji terenu,
  • ocena oddziaływania na środowisko.

Badania odkształceń przeprowadzono z wykorzystaniem interferometrii radarowej w oparciu o dane satelity Copernicus Sentinel-1 (ESA). Zastosowano wieloczasowe techniki interferometryczne (MTInSAR) bazujące na połączonych zbiorach punktów będących trwałymi reflektorami (Persistent Scatterers) i odbiciami rozproszonymi (Distributed Scatterers).

Zobacz poster z wynikami projektu.