Logo Geosystems
HEXAGON GEOSPATIAL / Producer Suite /

GeoMedia

GeoMedia to pakiet oprogramowania GIS bdcy elastycznym narzdziem do tworzenia, aktualizaowania, zarzdzania i przetwarzania danych przestrzennych. Jest to wysoko specjalistyczne narzdzie umoliwiajce zautomatyzowane tworzenie map, raportów, analiz w przyjaznym rodowisku uatwijcym zapanowanie nad nieustannie dynamicznym zasobem danych. Natywne poczenie z baz danych przestrzennych zapewnia pynn wspóprac wielu uytkownikom w tym samym czasie bez potrzeby stosowania dodatkowych interfejsów.

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:

 
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.