GIS Knowledge base | Archive of GEOSYSTEMS Polska Scientific Conferences
Konferencje

GIS knowledge base

Archive of GEOSYSTEMS Polska Scientific Conferences

Scientific and technical conferences organized by our company fulfilled the mission of a panel for the exchange of information between scientific institutions, producers and service providers, and consumers of solutions. Participants focused on issues related to the acquisition, processing and application of spatial information.

The conferences were organized by GEOSYSTEMS Polska and Military University of Technology cannually in 2006-2010, bringing together the broad national geoinformatics community. The material collected in the form of presentations by participants from all editions is a specific knowledge base of GIS, remote sensing, photogrammetry and many related fields.

The GIS knowledge base covers the following topics:

 • new, existing and planned sources of spatial information,
 • suppliers and image databases,
 • classification of satellite images,
 • high-resolution satellite data for military reconnaissance,
 • decision support systems in crisis management,
 • integration of GIS systems, interoperability,
 • photogrammetric studies to ensure the geographical security of cities and important strategic facilities,
 • methods of presenting vector and raster data,
 • time and space analyses,
 • qualitative analysis of spatial data and their models,
 • network solutions (networking).
Baza wiedzy GIS | GEOSYSTEMS Polska

Below we provide the full archive of the conference. We hope that this resource will be useful in particular for students of fields related to geography, spatial management and broadly understood geographical engineering.

All papers presented during the meeting were published in the journal Systemy Logistyczne Wojsk. Papers in English were published in the magazine Polish Journal of Environmental Studies.

GIS knowledge base / Presentation archive

KNT_2010 – Applied ERDAS Solutions – Irmi Runkel

KNT_2010 – ERDAS – The Earth to Business Company – Iryna Wetzel

KNT_2010 – ERDAS Imagine 2010 i LPS 2010 – Rafal Dabrowski-Geosystems Polska

KNT_2010 – Imagine Radar Mapping – Piotr Koza

KNT_2010 – Integracja GIS i teledetekcji w projekcie LIMES – Klaudia Bielinska

KNT_2010 – Kompresja JPG obrazu sonarowego z uwzglednieniem zalozonego poziomu bledu – Mariusz Borawski

KNT_2010 – Metodyczne aspekty opracowania map dostepnosci czasowej z wykorzystaniem narzedzi GIS i teledetekcji – Elzbieta Bielecka, Anna Filipczak, Monika Perzanowska

KNT_2010 – Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowan cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokosci lotu dla misji Open Skies – Agata Orych

KNT_2010 – Model sredniego poziomu atmosfery w aspekcie kleski zywiolowej na Islandii – I Winnicki

KNT_2010 – Nowosci w oprogramowaniu eCognition firmy Definiens AG – Karol Paradowski

KNT_2010 – Okreslenie zakresu wykorzystania modeli stereoskopowych naziemnych zdjec cyfrowych – Bartlomiej Kraszewski

KNT_2010 – Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenow niedostepnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych – Rafal Dabrowski – WAT

KNT_2010 – Optoelektroniczne systemy monitorowania zagrozen – Zygmunt Mierczyk

KNT_2010 – Przetwarzanie danych przestrzennych z wykorzystaniem ERDAS IMAGINE oraz ERDAS APOLLO – Mariusz Madrawski

KNT_2010 – Przetwarzanie danych w srodowisku ERDAS IMAGINE 2010 – Agata Janowska.

KNT_2010 – Wykorzystanie transformacji falkowej do oceny spadku jakosci radiometrycznej w procesie mozaikowania ortofotomapy – Krystian Pyka.

KNT_2010 – Wysokorozdzielcze dane batymetryczne w analizie obrazow sonaru skanujacego – Natalia Ratuszniak.

KNT_2010 – Zastosowanie techniki HDR do obrazow pozyskiwanych z sektorowego sonaru skanujacego – Jaroslaw Du

KNT_2009 – Aktualne i Planowane Projekty w Obszarze GMES dla Potrzeb Bezpieczenstwa Unii Europejskiej – Bielinska K, Gorzynska M.

KNT_2009 – Aspekty Pozyskiwania i Przetwarzania Danych z Naziemnego Skaningu Laserowego – Kedzierski M, Walczykowski P, Fryskowska A.

KNT_2009 – ERDAS ADE Suite – Technical Overview – Wetzel I.

KNT_2009 – ERDAS APOLLO – Rzepka M.

KNT_2009 – ERDAS APOLLO 2009 How to Manage, Catalog, Share Raster & Vector Data – Debroux F.

KNT_2009 – ERDAS TITAN – Rzepka M.

KNT_2009 – Geometryczne Aspekty Przeksztalcen Zdjec Satelitarnych – Jasinski J, Kroszczynski K, Pietrek S, Winnicki J.

KNT_2009 – GSE FM – GMES Service Element Forest Monitoring – Polska Implementacja – Orlinska A.

KNT_2009 – IRS-P5 Cartosat-1 Stereo Pairs and the Generation of DEM – Saint-Guilhem B.

KNT_2009 – Klasyfikacja Konturow Znacznikow z Wykorzystaniem Miary Zmiennosci na Obrazie z Sonaru Sektorowego – Borawski M, Latuszynska A.

KNT_2009 – Naziemny Skaning Laserowy Obiektow Inzynieryjno-Drogowych – Kedzierski M, Fryskowska A, Wilinska M.

KNT_2009 – Nowe Sensory Lotnicze – Zastosowania w Koncernie Blom ASA – Hanemann K.

KNT_2009 – Potencjal Informacyjny Obrazu SPOT 5 na Przykladzie Ortofotomapy dla Obszaru Polski – Zdunek Z.

KNT_2009 – Praktyczne Wykorzystywanie Metod Geomatycznych w LKP Sudety Zachodnie – Balazy R.

KNT_2009 – Prezentacja DigitalGlobe – Ziemba P.

KNT_2009 – Proces Przetwarzania Informacji Obrazowej a Mozliwosci Recepcyjne Oka – Neytchev P.

KNT_2009 – System Informacji Geograficznej i Techniki Obrazowania Satelitarnego w Zastosowaniu do Analizy i Wizualizacji Infrastruktur Krytycznych – Bruniecki K, Stepnowski A, Lubniewski Z, Kulawiak M, Buszke B.

KNT_2009 – Wybrane Problemy z Wyznaczaniem Zdolnosci Rozdzielczej Sensorow Wykorzystywanych w Ramach Misji Open Skies – Walczykowski P, Orych A.

KNT_2009 – Wykorzystanie Oprogramowania ERDAS do Opracowania Map Wielkoskalowych z Danych Satelitarnych – Kaczynski R.

KNT_2009 – Wykorzystanie Sonaru Skanujacego Wysokiej Czestotliwosci w Pozyskiwaniu Danych Obrazowych – Stateczny A.

KNT_2009 – Wyznaczanie Terenowej Zdolnosci Rozdzielczej Zobrazowan dla Potrzeb Traktatu Open Skies – Walczykowski P, Orych A, Jenerowicz A, Kawka K.

KNT_2006 – Multispektralny Zapis ADS40 i ALS50 – od Ortophoto do True Orthophoto – Hanemann K.

KNT_2006 – Nowe Spojrzenie na Cyfrowa Fotogrametrie Bliskiego Zasiegu – Malczewski A.

KNT_2006 – Omowienie Technologii Naziemnego Skaningu Laserowego oraz Praktycznych Aspektow Zastosowania Tej Technologii w Polskich Warunkach – Uchanski J, Falkowski P.

KNT_2006 – Operacyjne Wykorzystanie Zobrazowan Satelitarnych Wnioski z Demonstracji Technik Satelitarnych Astro+, Zegrze 2006 – Ryzenko J.

KNT_2006 – Opracowanie Ortofotomapy Satelitarnej z Uzyciem Zobrazowania QuickBird 2 – Zdunek Z.

KNT_2006 – Pierwsze w Polsce Zastosowanie Obrazowan ADS40 i ALS50 – Projekt Wroclaw 2005 – Dabrowski R, Zych J.

KNT_2006 – Polska Siec Radarow Meteorologicznych POLRAD – Tuszynska I.

KNT_2006 – Potencjal Wysokorozdzielczych Zobrazowan Ikonos oraz QuickBird dla Generowania Ortoobrazow – Ewiak I.

KNT_2006 – Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z Kinematycznych Pomiarow GPS – Fugurski M, Galuszkiewicz M, Kaminski P.

KNT_2006 – Rozpoznanie Obrazowe w Ramach Traktatu Open Skies – Debski W.

KNT_2006 – Turning Imagery Into Awareness – Defense Applications in Geospatial Imaging – Lobonc T.

KNT_2006 – Wykorzystanie Danych Wielospektralnych i Systemow Geoinformatycznych do Identyfikacji i Analizy Zagrozen Zanieczyszczenia Gleb Metalami – Zawadzka B, Stuczynski T, Jadczyszyn J.

KNT_2006 – Wykorzystanie Metody Przekrojow i Jej Wizualizacja Dla Celow Ochrony Przeciwpowodziowej Dolin Rzecznych – Stateczny A, Kozak M, Lagowski T.

KNT_2006 – Wykorzystanie Multispektralnych Analiz Satelitarnych w Precyzyjnej Identyfikacji Upraw Rolnych – Zdunek Z.

KNT_2006 – Wykorzystanie Satelitarnych i Lotniczych Danych Obrazowych w Rozpoznaniu Wojskowym – Jaroszuk R.

KNT_2006 – Wykorzystanie Zobrazowan Cyfrowych do Oceny Przejezdnosci Terenu – Paszkowski L.

KNT_2006 – Zastosowania Systemow Informacji Przestrzennej w Zarzadzaniu Kryzysowym – Sanecki J, Maj K.

KNT_2006 – Znaczenie Rozpoznania Obrazowego i Wykorzystanie Danych Obrazowych na Wspolczesnym Polu Walki – Dziewiatka H.

GIS knowledge in the form of PDF documents is made available under the CC BY-ND 4.0 license, allowing any (including commercial) use with reference to the source, without the possibility of modifying/adapting the original.