Logo Geosystems
usugi /

fotogrametria

Fotogrametria to technologia pozwalajca na pomiar obiektu z zastosowaniem metod bezkontaktowych, czyli zdj lotniczych i zobrazowa satelitarnych czy skaningu laserowego.

Ortorektyfikacja jest podstawowym zadaniem fotogrametrii cyfrowej. Ortoobraz jest to przetworzona, kartometryczna forma zdjcia lub zobrazowania lotniczego czy satelitarnego, posiadajca cechy rzutu ortogonalnego. W procesie usunite zostaj znieksztacenia spowodowane deniwelacj terenu, istotn rol peni wic informacja wysokociowa w postaci numerycznego modelu terenu (NMT).
GEOSYSTEMS Polska posiada bogaty zasób tego typu danych co przyspiesza opracowanie ortofotomap. Kolejnym etapem po ortorektyfikacji zobrazowa jest zwykle mozaikowanie poszczególnych zdj czy scen satelitarnych w jeden bezszwowy produkt, wyrównany radiometrycznie na caej powierzchni. Oprogramowanie Leica Geosystems, którego firma jest dystrybutorem, oferujce zaawansowane algorytmy zautomatyzowanego wyrównania radiometrycznego, znajduje zastosowanie w produkcji fotogrametrycznej GEOSYSTEMS Polska.

Opracowanie modeli 3D miast jest moliwe dziki dwum podtawowym technoligiom: stereodigitalizacji w oparciu o stereogram zdj lotniczych lub satelitarnych oraz skaning laserowy. Bogate dowiadczenie w stereodigitalizacji oraz znajomoci technologii przetwarzania danych skaningu laserowego pozwala zaoferowa opracowanie modeli budynków dla dowolnego miasta z dowoln szczegóowoci. Dodatkowo GEOSYSTEMS Polska dysponuje zasobem modeli blokowych budynków najwikszych miast w Polsce.

Opracowanie numerycznych modeli terenu wymaga zastosowania odpowiedniego róda informacji wysokociowej. W zalenoci od zastosowania produktu kocowego stosowane sa mapy topograficzne, pomiary stereoskopowe stereopar zdj lotniczych i zobrazowa satelitarnych, skaning laserowy oraz pomiary naziemne, take z zastosowaniem metody GPS/DGPS. Bogate dowiadczenie w stereodigitalizacji oraz znajomoci technologii przetwarzania danych skaningu laserowego pozwala zaoferowa opracowanie modeli budynków dla dowolnego obszaru Polski. Dodatkowo GEOSYSTEMS Polska dysponuje danymi NMT o rónej szczegóowoci.

Szczegóowe zapytania mona kierowa do nas piszc na adres:
Biostrateg baner
(C) 2017 GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.